Guziki

Statystyka

statystyka odsłon stron

 • Strona główna3238 odsłon
 • Zamówienia publiczne1174 odsłon
 • Redaktorzy708 odsłon
 • Organizacja323 odsłon
 • Dyrekcja323 odsłon
 • Rada Pedagogiczna297 odsłon
 • Budżet284 odsłon
 • Wewnątrzszkolne zasady oceniania275 odsłon
 • Status prawny275 odsłon
 • Struktura własnościowa, majątek268 odsłon
 • Przedmiot działalności i kompetencje267 odsłon
 • Rada Rodziców254 odsłon
 • Oferty pracy251 odsłon
 • Samorząd Uczniowski245 odsłon
 • Sposób załatwiania spraw241 odsłon
 • Instrukcja korzystania z BIP236 odsłon
 • Strony usunięte235 odsłon
 • Zestaw programów i podręczniki234 odsłon
 • Statystyka231 odsłon
 • Rejestry, ewidencje, archiwa223 odsłon
 • Informacje nieudostępnione23 odsłon
 • Tryb działania19 odsłon
 • Zasady naboru18 odsłon