Guziki

Struktura własnościowa, majątek

AKTYWA TRWAŁE : 1.005.112,72
I. Rzeczowe aktywa trwałe :  1.005.112,72
Środki trwałe : 1.005.112,72
Budynki, lokale : 990.116,39
Urządzenia techniczne i maszyny: 14.996,33
AKTYWA OBROTOWE :  48.342,71
I. Zapasy  
Materiały -  
II. Należności krótkoterminowe : 43.562,17
III. Środki pieniężne : -
IV. Środki pieniężne na rachunkach bankowych : 4.780,54
SUMA AKTYWÓW : 1.053.455,43

ZBĘDNE I ZUŻYTE SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO O WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ POWYŻEJ 300 EURO : OBECNIE PLACÓWKA NIE POSIADA TAKICH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU

Stan na dzień 31.12.2013 r.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

05-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

09-11-2012 - Edycja treści.

09-04-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 224