Guziki

Struktura własnościowa, majątek

AKTYWA TRWAŁE : 850.329,11
I. Rzeczowe aktywa trwałe : 850.329,11
Środki trwałe : 850.329,11
Budynki, lokale : 850.329,11
Urządzenia techniczne i maszyny:  
AKTYWA OBROTOWE : 50.051,22
I. Zapasy
Materiały 
II. Należności krótkoterminowe : 31.202,78
III. Ś.P.  -
IV. Ś.P na R.B.: 18.848,44
SA:   900.380,33

Stan na dzień 31.12.2017r.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

08-02-2018 - Edycja treści.

05-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

09-11-2012 - Edycja treści.

09-04-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 344