Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Działalność szkoły prowadzona jest w oparciu o następujące regulaminy i instrukcje:

Statut Szkoły;

Ramowy program wychowawczy szkoły;

 • Regulamin Rady Rodziców;
 • Regulamin Rady Pedagogicznej;
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego ;
 • Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
 • Regulamin dyżurów nauczycieli w Gimnazjum nr 2 w Koluszkach
 • Regulaminy pracowni specjalistycznych:
  • Regulamin pracowni chemicznej,
  • Regulamin pracowni fizycznej,
  • Regulamin pracowni informatycznej.
 • Regulamin biblioteki szkolnej;
 • Regulamin wycieczek szkolnych;
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego;
 • Instrukcja BHP;
 • Szkolna instrukcja organizacji i przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych.
 • Instrukcja kancelaryjna:
 • Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w  Gimnazjum nr 2 w Koluszkach

Polityka rachunkowości:

 • zakładowy plan kont,
 • instrukcja inwentaryzacyjna,
 • instrukcja kasowa,
 • instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowo-finansowych.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

05-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 348