Guziki

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Podstawa prawna

Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. „ W sprawie warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ” (Dz.U.2007. 83.562)

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

05-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 305