Guziki

Tryb działania

Szkoła Działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1982 r. nr 3 poz. 19 z późn. zm.) Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)

Statut szkoły znajduje się na stronie szkoły w zakładce Dokumenty

http://www.gimnazjumnr2.edu.pl/dokumenty/statut.pdf

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

06-03-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 40