Guziki

Rada Pedagogiczna

Szkoła zatrudnia następujących pracowników pedagogicznych:

nauczyciele, pedagog szkolny, nauczyciel bibliotekarz, wychowawcy świetlicy szkolnej.

Rada Pedagogiczna

Szkoła zatrudnia następujących pracowników niepedagogicznych:

główny księgowy, sekretarz szkoły, sprzątaczki, konserwator

Więcej informacji znajdziesz w STATUCIE SZKOŁY, rozdział VIII NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

05-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

15-03-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 335